В цьому році для українських аграріїв питання альтернативності добривам стоїть як ніколи гостро не тільки із-за їх високої вартості, а також із-за посилення контролю застосування хімічних засобів в усьому світі. Перспективним напрямком в цьому питанні є застосування препаратів на основі агрономічно корисних мікроорганізмів. У той же час, спостерігається тренд щодо визнання альтернативності мікробних препаратів застосуванню мінеральних та органічних добрив…  У зв’язку з цим в лабораторії ґрунтової мікробіології нашого Інституту проводяться комплексні багаторічні дослідження ефективності мікробних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур у сівозмінах за різних систем удобрення. Базовими в дослідженнях є стаціонарні польові досліди, розміщені на чорноземі вилуженому та дерново-підзолистому ґрунті.
За результатами досліджень встановлено, що ефективність біопрепаратів найвища при вирощуванні культур по мінеральних агрофонах, які не перевищують фізіологічно й агрономічно доцільних показників. При цьому суттєво зростають коефіцієнти засвоєння рослинами діючої речовини з добрив, що позитивно позначається на урожайності. Дія препаратів за цих умов еквівалентна впливу мінерального азоту на рівні 30-60 кг/га, фосфору – 20-30 кг/га залежно від культури.
Також встановлено, що ефективність передпосівної інокуляції багаторічних культур затухає в часі. Якщо в перший рік внесений мікроорганізм домінує в ґрунті, то на другий рік унаслідок розвитку екосистеми його кількість вже не перевищує 1%, а на третьому році життя його взагалі може не виявитися. У цьому випадку рекомендується застосовувати по вегетації розчини стимуляторів росту і розвитку рослин для активізації індукованих передпосівною інокуляцією рослинно-бактеріальних систем.
Як бачимо, застосування мікробних препаратів дозволяє ефективно працювати в комплексі з мінеральними добривами (але звісно при їх розумному і правильному внесенні) та зменшувати їх кількість, що призводить до економічності та екологічності сільськогосподарського виробництва. А для аграріїв, які займаються вирощуванням та виробництвом органічної продукції – це взагалі єдиний спосіб для ефективного та прибуткового агробізнесу. І як свого часу сказав американський дослідник, підприємець, засновник і керівник компанії SAS Джеймс Гуднайт “Ключ до успіху бізнесу – в інноваціях, які, в свою чергу, народжуються креативністю.”