СТИПЕНДІЯ VOLKSWAGEN STIFTUNG ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В НІМЕЧЧИНІ

Країна: Німеччина

Дедлайн: 01.04.2021

Веб-сайт: https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowships?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=238026763&fbclid=IwAR2-TFPdDYcMuACqnbCw0CVtbRNEi7TGtb1Jt4rfG50KjMbm_pFHIcXSUb4

Напрямок досліджень: всі дисципліни.

Вид фінансування: власна посада (керівник молодшої наукової групи).

Бюджет: в залежності від характеру проекту, до 2,2 млн євро на два етапи фінансування.

Обсяг фінансування: до 5 (+3) років або 6 (+2) років.

Орієнтовано на: видатних молодих дослідників, які хочуть проводити дослідження на кордонах між встановленими областями досліджень.

Передумови: ступінь доктора філософії не раніше, ніж за чотири роки до подачі заявки; пов’язаний з дослідним інститутом в Німеччині; завершено зміна академічного середовища і дослідницька стажування за кордоном.

Додаткові переваги: фінансування комунікації науки і досліджень; спеціальні допомога багатодітним сім’ям; додаткове фінансування вчених і науковців з числа біженців; навчальні програми.

Завдання:

Ініціатива фінансування Freigeist дає можливість кваліфікованим, творчим та незалежним дослідникам на початку кар’єри провести власні дослідження. Вона має на меті заохотити виняткових дослідницьких особистостей брати участь у фантазійних, ризикованих науково-дослідних проектах на перетинах між усталеними галузями досліджень. Гнучка схема фінансування та чіткі часові рамки розроблені таким чином, щоб забезпечити максимальну підтримку самостійно вибраної ними теми дослідження і, таким чином, допомогти їм сформувати цілком незалежний профіль дослідження.

Товариш «Freigeist»: для Фонду Volkswagen це означає молодого дослідника з сильною особистістю, творчим розумом, здатністю визначати і використовувати свободу, присвячену подоланню опору. При необхідності він буде вільним духом, радіючи несподіваним труднощам. Співробітник «Freigeist» відкриває нові горизонти і поєднує критичний аналіз з уявою і інноваційними рішеннями. Думаючи про майбутнє, науковий співробітник Freigeist буде діяти як каталізатор в подоланні існуючих дисциплінарних, інституційних і навіть національних кордонів.

Фінансування:

Стипендії Freigeist свідомо тримаються тематично відкритими. Вони зосереджені на дослідниках-докторантах з усіх дисциплін, які прагнуть до наукової незалежності на ранніх термінах після докторантури та чиї дослідження рухаються між усталеними галузями. Ініціатива фінансування полягає у наданні їм можливості здійснити надзвичайний дослідницький проект та створити власну дослідницьку групу при дослідницькій установі в Німеччині

Пропозиція фінансування охоплює дві фази фінансування, максимальний термін фінансування – вісім років та фінансування до 2,2 млн. Євро. Особливий характер фрейгейстський проектів вимагає високого рівня гнучкості. Залежно від специфічних для предмета характеристик та рівня досвіду заявників, тривалість етапів фінансування та надані фінансові ресурси можуть бути адаптовані до вимог відповідного проекту. На першому етапі фінансування пріоритет ставиться розвитку незалежності та конкретного дослідницького профілю, тоді як другий етап фінансування служить для стійкого встановлення позиції стипендіата Freigeist в науково-дослідній установі в Німеччині.

Щороку присуджується від 10 до 15 стипендій Freigeist. Кількість грантів залежить від якості заявок та відповідності проекту цілям ініціативи фінансування.

Основна увага приділяється молодшим дослідникам (до 4 років постдокторського досвіду), які працюють на кордонах сусідніх областей або дисциплін. Ініціатива Freigeist пропонує свободу творчого мислення, в той же час забезпечуючи безпеку як мінімум на 5 років і, в кінцевому підсумку, можливість зробити кар’єру в науково-дослідницької організації або університеті в Німеччині.

Початковий період фінансування

Перший етап фінансування може охоплювати 5–6 років. Це також дозволяє стипендіату взяти на роботу молодшого професора W1 на час надання гранту. Залежно від вимог проекту, дослідницького поля та стадії кар’єри, може вимагатися фінансування для:

 • Посада стипендіата (шкала заробітної плати TV-L 15 або W1-молодша професура)
 • Посади наукових працівників (докторанти, докторанти)
 • Не персональні витрати, що стосуються проекту (наприклад, витратні матеріали, витрати на поїздки, обладнання)

Максимальна сума, на яку подано заявку на першому етапі фінансування, повинна базуватися на вимогах відповідного проекту та не повинна перевищувати 1,8 мільйона євро. Немає верхніх або нижніх меж, пов’язаних із галуззю досліджень чи дисципліною. Досвід показує, що гуманітарні та соціальні проекти потребують ресурсів від 0,5 до 1 мільйона євро на першому етапі фінансування, тоді як для проектів у галузі природничих та технічних наук та медицини може знадобитися більший фінансовий обсяг.

В принципі, очікується, що початкова заявка представлятиме загальну концепцію для першого етапу фінансування проекту. На цей час слід запитувати посади персоналу (кандидати наук, докторанти); це також застосовується у тому випадку, якщо посади повинні бути заповнені лише після початку основного проекту або протягом періоду проекту. Обсяг запитуваного фінансування не впливає на рішення про надання фінансування, вирішальним фактором є логічна узгодженість пропозиції та поданий розрахунок витрат.

Другий період фінансування

Можливий другий період фінансування у два-три роки, при цьому загальний період фінансування (включаючи перший етап фінансування) не повинен перевищувати восьми років. Обов’язковою умовою є позитивна оцінка, проведена Фондом, і чітка перспектива продовження позиції Фрейгейстського стипендіата з боку приймаючої установи. Тут також гнучкість забезпечується, дозволяючи перехід до іншої установи на другий етап. Залежно від конкретних вимог проекту, обсяг фінансування для другої фази фінансування становить від 0,5 до 1 мільйона євро. Загальний обсяг фінансування обох періодів фінансування не повинен перевищувати 2,2 млн. Євро.

Фінансовий внесок приймаючої установи

Протягом першого п’ятирічного періоду фінансування очікується значний внесок приймаючої установи / університету (кімнати, ІТ-інфраструктура та комп’ютери, наукові співробітники, ресурси). Додаткові дослідницькі установи, такі як Інститути Макса Планка або Центри Гельмгольца, повинні внести 50 відсотків від загальної суми витрат на проект (у розрахунок не включаються лише конкретні витрати на проект, загальновиробничі витрати). Менший внесок може бути прийнятним для інших дослідницьких установ.

Участь в академічному викладанні

Очікується, що стипендіати братимуть участь в академічному викладанні (включаючи іспити), включаючи загалом навчальне навантаження від двох до чотирьох тижневих годин на семестр. Також від них очікується участь в академічному самоврядуванні. Це також добре для стипендіатів, які є членами позашкільних дослідницьких установ. Стипендіатам надається право присудити докторську ступінь та взяти на себе відповідальність за керівництво та експертизу кандидатів докторантів у їхніх проектах. На думку Фонду, ці права та обов’язки важливі для створення та керівництва незалежною молодшою дослідницькою групою та суттєво сприяють розвитку індивідуального дослідницького профілю Стипендіата.

Загальні умови

Будь-хто може подати заявку, хто ототожнює цілі стипендії «Freigeist» і запропонований науково-дослідний проект відповідає цілям, переслідуваним ініціативою Freigeist. Однак кандидати повинні відповідати наступним умовам:

 • Їх докторська ступінь повинна бути здобутим не довше чотирьох років, але принаймні за один рік до цього (з урахуванням дати захисту відповідно до граничного терміну ініціативи).

Зверніть увагу: терміни 2020 та 2021 будуть об’єднані. Наступною датою та єдиним кінцевим терміном у 2021 році є 1 квітня 2021 р., Що не впливає на право тих, хто має право подати заявку до 15 жовтня 2020 р. Будь ласка, подай заявку до 1 квітня 2021 р. Місяці, додані через зміщення терміну, будуть не додавати при обчисленні 4-річного періоду. Особи, які здобули ступінь доктора наук (дата захисту) менше року тому станом на 1 квітня 2021 року, не мають права подавати заявку.

 • Стипендія повинна бути інтегрована до університету чи позашкільної дослідницької установи в Німеччині.
 • Кандидати, можливо, змінили своє академічне середовище та переїхали на нове місце – не пізніше, як до початку стипендії. Повернення до робочого контексту доктора наук буде прийняте лише за виняткових обставин.
 • Попередньо завершене наукове перебування за кордоном, найпізніше включене в запропонований дослідницький проект.

Оскільки кожен фрейгейстський проект має повністю індивідуальний дизайн та передбачає свої власні проблеми, обсяг фінансування залишається гнучким. Кожен заявник адаптує фінансові ресурси та період фінансування до специфічних особливостей та вимог конкретного проекту. Обсяг фінансування передбачає період фінансування до восьми років у два етапи фінансування (5 + 3 роки або 6 + 2 роки) із загальним фінансуванням до 2,2 млн. Євро. Ресурси, на які подано заявку в рамках цієї програми, мають бути обґрунтовані в заявці.

Задній план

Ініціатива спрямована на початківців дослідників з усіх дисциплін. Мета Фонду – сприяти здійсненню незвичайних дослідних проектів і внести істотний внесок в створення надійних кар’єрних можливостей для підростаючого покоління дослідників. З 2014 року щороку відбирається від десяти до п’ятнадцяти стипендіатів Freigeist.

Процедура подачі заявки та відбору:

Терміни 2020 та 2021 будуть об’єднані. Наступна дата та єдиний кінцевий термін у 2021 році – 1 квітня 2021, що не впливає на прийнятність тих, хто має право подати заявку до 15 жовтня 2020. Будь ласка, подайте Вашу заявку до 1 квітня 2021 року. Місяці, додані внаслідок зміни термінів, не будуть додаватися при розрахунку4-річний період. Особи, які здобули ступінь доктора наук (дата захисту) менше року тому станом на 1 квітня 2021 не мають права подавати заявку.

Заявки подаються англійською мовою, оскільки комісія з огляду набирається на міжнародному рівні. Фонд обробляє заявки, подані у багатоступеневій, міждисциплінарній та порівняльній процедурі оцінки. Спочатку отримуються письмові відгуки. Згодом група експертів розглядає заявки та відбирає кандидатів, яких запросять представити свої плани рецензентам. Комісія з огляду складається таким чином, що вона відповідає як специфічним вимогам, так і міждисциплінарному характеру проектів.

Критерії відбору:

 • особиста кваліфікація заявника
 • наукова якість та оригінальність проекту
 • точність відповідності проектної пропозиції, особистого профілю заявника та цілей ініціативи фінансування
 • здатність до незалежних досліджень
 • потенціал для проривів, нових методологічних підходів, міждисциплінарної співпраці
 • конструктивний підхід до можливих ризиків

Детальнішу інформацію про критерії відбору можна знайти в списку поширених запитань.

Зазвичай Фонд приймає рішення протягом дев’яти місяців після закінчення відповідного терміну подання заявки. Кандидати, які – за оцінкою рецензентів письмової заявки – не будуть запрошені для презентації своїх проектів, отримають повідомлення приблизно через 6 місяців після закінчення терміну.

Контрольний список заявок:

Заявники повинні заповнити форми, розміщені в Електронній системі подання заявок, надаючи деталі про заявника, одержувача коштів (майбутня приймаюча установа), назву, графік проекту та юридично обов’язкову декларацію. Існує також форма бюджету, яку потрібно заповнити в Інтернеті.

Наступні документи потрібно завантажувати як вкладення (pdf-файли; англійською мовою, якщо не вказано інше) в Системі електронних заявок.

 • Супровідний лист, включаючи самооцінку: «Чому Freigeist?» (Макс. Дві сторінки)
 • Короткий зміст проекту німецькою мовою (макс. Одна сторінка)
 • Короткий зміст проекту англійською мовою (макс. Одна сторінка)
 • Ілюстративна та креативна презентація проекту з точки зору неспеціалістів, напр. відео, подкаст, стаття в газеті тощо (макс. 2 хвилини / 1 сторінка).

Порада. Будь ласка, використовуйте CryptShare, якщо ви хочете надіслати відео чи подкаст. Будь ласка, не забудьте завантажити PDF-файл у розділ «Стаття в газеті» додатково (текст «Відео / Подкаст, надісланий cryptshare»), інакше система заблокує Ваше подання. Будь ласка, надішліть своє відео або подкаст на kurz@volkswagenstiftung.de.

 • Проектна пропозиція (сумою не більше 15 сторінок, 12 пт, 1,5 рядка), що містить:
 • Опис проекту
 • Викладання концепції
 • Причини вибору приймаючої установи та опис дослідницької інфраструктури
 • Деталі партнерів по співпраці
 • Інформація, якщо ця чи подібна заявка була надіслана або буде надіслана іншим фінансуючим організаціям
 • Схематичний робочий план та графік роботи
 • Список літератури / бібліографія
 • Обґрунтування бюджету (пояснення витрат), включаючи внесок приймаючої установи
 • За необхідності, ціни на обладнання вартістю понад 10 000 євро (один PDF-файл, якщо це можливо)
 • Резюме (включаючи дату захисту дисертації або докторської дисертації) та перелік публікацій
 • Копія присудженого докторського ступеня / сертифіката кандидата наук
 • Обов’язкова декларація приймаючої установи (якщо можливо, англійською мовою)

У будь-якому випадку (університет / університет прикладних наук / заочний дослідницький заклад) обов’язкова декларація пропонованої приймаючої установи є обов’язковою. У разі, якщо запропонованою приймаючою установою є університет / університет прикладних наук, зобов’язуюча декларація повинна бути видана приймаючим факультетом / інститутом (де це необхідно доповнити декларацією керівництва закладу).

Декларація повинна підтвердити наступне:

 • Заклад приймає заявника у разі надання коштів Фонду та укладення трудового договору з ним (та іншими особами, де це можливо) на термін затвердженого періоду фінансування. Стипендіат отримає рейтинг молодшого керівника наукової групи та має право присудити докторську ступінь (наскільки заявляються кошти для докторантів). Лікування буде здійснюватися відповідно до відповідних правил установи.
 • Пояснення до власного внеску закладу, а також відповідних приміщень та ресурсів.
 • Реалізація лекційних курсів, запланованих заявником, та інтеграція відповідних докторантів (де це можливо).
 • Інституційна та операційна інтеграція заявника та його / її групи (наприклад, партнер по співпраці, колоквіуми, аспірантура).
 • Необов’язково: до трьох публікацій / рукописів, написаних заявником (як окремі файли у форматі pdffiles)

Інформація:

Гуманітарні та соціальні науки:

Гаральд Барре

Телефон: +49 511 8381-297

Факс: +49 511 8381-4297

Електронна пошта: barre@volkswagenstiftung.de

 

Природні та технічні науки / Медицина:

Доктор Олівер Грі

Телефон: +49 511 8381-252

Факс: +49 511 8381-4252

Електронна пошта: grewe@volkswagenstiftung.de

Адміністративні та організаційні питання:

 

Катаріна Курц

+49 511 8381-227

+49 511 8381-4227

Електронна пошта: kurz@volkswagenstiftung.de

 

Фонд Фольксваген

Кастанієналлі 35

30519 ГАНОВЕР

НІМЕЧЧИНА

www.volkswagenstiftung.de