В лабораторії рослинно-мікробних взаємодій проводяться дослідження за завданням 07.00.03.12.П «Дослідити формування ефективних симбіотичних систем сої та оцінити зміни у популяціях бульбочкових бактерій за інтродукції штамів Bradyrhizobium japonicum різних генетичних груп» ПНД НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіологія».

Мета досліджень – дослідити формування симбіотичних систем сої зі штамами B. japonicum різних генетичних груп за їх поєднаного застосування, оцінити нодуляційну здатність та колонізацію бульбочковими бактеріями коренів сої.

Дослідження проводяться в умовах дрібноділянкового польового досліду із соєю сорту Смолянка (оригінатор Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН). Перед посівом насіння сої обробляли біопрепаратом Ризогуміном на основі бінарної композиції штамів B. japonicum 46 + B. japonicum КВ11.

У досліді буде досліджено формування симбіотичних систем сої зі штамами бульбочкових бактерій B. japonicum різних генетичних груп. За використання набору антисироваток буде проведено серологічний аналіз бульбочкової популяції ризобій сої. Буде визначена ефективність біопрепарату на основі композиції штамів B. japonicum 46 + B. japonicum КВ11 за вирощування сої.

Одержані в результаті виконання завдання нові дані щодо реакції сої на інокуляцію штамами B. japonicum, експериментальні дані щодо конкурентоспроможності штамів B. japonicum різних генетичних груп можуть бути використані у процесі селекції нових штамів. Одержані дані дозволять рекомендувати виробництву комплексний препарат на основі штамів ризобій різних генетичних груп (B. japonicum 46 + B. japonicum КВ11).