Ще одне завдання виконується науковцями лабораторії рослинно-мікробних взаємодій

07.00.04.07.П «Дослідити ефективність застосування нового штаму Trichoderma viride як засобу біодеструкції рослинних решток і захисту сільськогосподарських культур від збудників хвороб». ПНД НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіологія».

Метою дослідження є вивчення целюлозолітичних та антагоністичних властивостей сапротрофного гриба T.viride IMB F-100076, показати можливість його використання як деструктора рослинних решток з одночасним обмеженням розвитку збудників грибних хвороб та підвищенням продуктивності кукурудзи.

На дослідній ділянці був закладений дрібно-ділянковий дослід та обрані наступні варіанти: І – Без внесення пшеничної соломи (контроль); ІІ – Внесення пшеничної соломи; ІІІ – Внесення соломи обробленою грибною суспензією Trichoderma viride IMB F-100076. Під осінню оранку вносили солому та мінеральні добрива. У досліді використовували кукурудзу гібрид середньоранньої Кремінь 200СВ (ФАО), що рекомендовано для зони Полісся. В цьому році планується подальше дослідження мікоценозу кореневої зони рослин кукурудзи.