14 листопада 2017 року директор Інституту Віталій Волкогон та молоді вчені взяли участь у VІ Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Біотехнологія: звершення та надії», яка була проведена кафедрою екобіотехнологій і біорізноманіття Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

У ній взяли участь представники 14 наукових установ з 9 країн світу. На конфренції було відзначено актуальність тематики – як для України, так і всього світу. Бо саме біотехнології на сьогодні – це найбільш перспективний напрям, який – тією чи іншою мірою – зачіпає всі сфери діяльності людини. Зокрема Віталій Волкогон присвятив свою доповідь мікробним препаратам для оптимізації продукційного процесу сільськогосподарських культур.
Також в конференції взяли участь  старший науковий співробітник, кандат біологічних наук Крутило Д. В. та провідний мікробіолог Кислинська А. С.

Кислинська А.С. виступила з доповіддю на тему Вплив ґрунтового сапротрофного гриба Chaetomium сochliodes на фотосинтетичну активність гречки посівної”

Крутило Д. В. виступив з доповіддю на тему “Штами Bradyrhizobium japonicum з різною швидкістю росту та їх вплив на підвищення продуктивності сої”