В цьому році науковцями лабораторії рослинно-мікробних взаємодій згідно виконання завдання 07.00.04.07. П «Дослідити ефективність застосування нового штаму Trichoderma viride як засобу біодеструкції рослинних решток і захисту сільськогосподарських культур від збудників хвороб» на дослідній ділянці був закладений дрібно-ділянковий дослід на кукурудзі в трьох варіантах: І – Без внесення пшеничної соломи (контроль); ІІ – Внесення пшеничної соломи; ІІІ – Внесення соломи обробленою грибною суспензією Trichoderma viride IMB F-100076. Внесення соломи позначилося на загальній кількості грибів, яка зросла в 2,6 рази, а також збільшилася і чисельність представників всіх досліджених родів мікроміцетів.
Згідно проведеним лабораторним дослідженням🔬🧫встановлено, що гриб-антагоніст Trichoderma viride IMB F-100076, внесений у ґрунт одночасно із соломою, приживається в ґрунті та виявляє антагоністичну активність щодо збудників кореневих гнилей. Отже, новий штам Trichoderma viride IMB F-100076 дозволяє підвищити антагоністичний потенціал ризосферного ґрунту кукурудзи та захистити рослини від збудників захворювань🌱.
Також одержані результати засвідчили, що штам Trichoderma viride IMB F-100076 характеризується значною целюлазною, целобіазною та пектиназною активностями, що дає підстави вважати досліджуваний штам перспективним для створення біопрепарату подвійної дії з високою антагоністичною та целюлозолітичною активністю як засобу біодеструкції рослинних решток.