Освітня діяльність

1. Освітньо-наукова програма

 

Освітньо-наукова програма Сільськогосподарська мікробіологія

Навчальний план ОНП Сільськогосподарська мікробіологія

Розклад занять з 28.09.2020

Розклад занять з 2.03.2020

Питання до іспиту з мікробіології, спеціальність Агрономія

 

2. Силабуси

 

Сучасні теорії пізнання

Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні

Методика дослідної справи та організація підготовки дисертаційної роботи

Наукові основи сучасного аграрного виробництва

Роль мікроорганізмів у формуванні агроекосистем

Рослинно-мікробні взаємодії

Застосування мікробних препаратів у рослинництві

Технології виробництва мікробних препаратів для сільського господарства

Сільськогосподарська мікологія

Мікробіометод в технологіях аграрного виробництва

 

3. Нормативні документи з освітньо-наукової діяльності

 

Ліцензія на освітню діяльність

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про іспити та заліки

Положення про вибірковість дисциплін

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про академічну доброчесність

Положення про педагогічну практику

Положення про підготовку доктора філософії

Положення про порядок захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Положення про освітньо-наукові програми  підготовки докторів філософії

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників

 

4. Результати анкетування здобувачів вищої освіти

 

Результати анкетування 

 

5. Проекти для обговорення

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

6. Акредитація освітньо-наукової програми