Освітня діяльність

1. Освітньо-наукова програма

 

Освітньо-наукова програма Сільськогосподарська мікробіологія

Навчальний план ОНП Сільськогосподарська мікробіологія

Розклад занять для аспірантів першого року навчання з 02.03.2021

Розклад занять для аспірантів другого року навчання з 02.03.2021

Розклад занять для аспірантів другого року навчання з 28.09.2021

Питання до іспиту з мікробіології, спеціальність Агрономія

 

2. Силабуси

 

Сучасні теорії пізнання

Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні

Методика дослідної справи та організація підготовки дисертаційної роботи

Наукові основи сучасного аграрного виробництва

Роль мікроорганізмів у формуванні агроекосистем

Рослинно-мікробні взаємодії

Застосування мікробних препаратів у рослинництві

Технології виробництва мікробних препаратів для сільського господарства

Сільськогосподарська мікологія

Мікробіометод в технологіях аграрного виробництва

 

3. Робочі програми

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Технології виробництва мікробних препаратів для сільського господарства”

Робоча програма навчальної дисципліни “Сільськогосподарська мікологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Рослинно-мікробіні взаємодії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Роль мікроорганізмів у формуванні агроекосистем”

Робоча програма навчальної дисципліни “Мікробіометод в технологіях аграрного виробництва”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методика дослідної справи та організація підготовки дисертаційної роботи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Застосування мікробних препаратів у рослинництві”

 

4. Нормативні документи з освітньо-наукової діяльності

 

Ліцензія на освітню діяльність

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про іспити та заліки

Положення про вибірковість дисциплін

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про академічну доброчесність

Положення про педагогічну практику

Положення про підготовку доктора філософії

Положення про порядок захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Положення про освітньо-наукові програми  підготовки докторів філософії

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників

 

5. Результати анкетування здобувачів вищої освіти

 

Результати анкетування 

 

6. Проекти для обговорення

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

7. Акредитація освітньо-наукової програми