|

Наукові школи

При Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН з 2 січня 1999 року організовано підготовку наукових кадрів через аспірантуру за спеціальностями 03.00.06 – вірусологія (біологічні науки), 03.00.07 – мікробіологія (біологічні науки та сільськогосподарські науки), 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія (ветеринарні науки), яка діяла до березня 2003 р. В подальшому (до 2016 р.) підготовка аспірантів проводилася за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія (сільськогосподарські науки), а з 2016 р. Інститут отримав ліцензію щодо здійснення освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з підготовки доктора філософії зі спеціальності 201 – Агрономія (галузь знань – Аграрні науки та продовольство) та у квітні 2021 р. пройшов процедуру електронного переоформлення ліцензії; у 2020 р. відбувся перший випуск аспірантів вже за спеціальністю 201 – Агрономія.

З 1998 р. по 2020 р. повний курс підготовки пройшло 69 аспірантів. Наукова молодь, що навчається в аспірантурі при Інституті, постійно підвищує свій освітній та професійний рівень: відвідує школи молодих вчених, приймає участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах, подає роботи на здобуття державних премій та стипендій. Роботи наших молодих науковців відзначені стипендією Кабінету Міністрів України для молодих учених, премією Президії Національної академії аграрних наук України «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень», преміями ім. О.О. Берестецького та ім. М.В. Рево, грамотами та подяками.

Нині в Інституті сформувалися наукові школи під керівництвом провідних учених.

 

НАУКОВІ ШКОЛИ

 

Волкогон В. В., доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН,

Заслужений діяч науки і техніки України

 

Ґрунтова мікробіологія
Надкернична О. В., доктор біологічних наук, професор

 

Рослинно-мікробні взаємодії
Копилов Є. П., доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Біологічний захист рослин