Послуги

Перелік платних послуг ІСМАВ НААН у 2020 р.

 

 1. Укладання ліцензійних угод на штами мікроорганізмів з корисними властивостями (від 150 тис. грн. за 1 штам):
 • мікроорганізми-продуценти фітогормональних речовин;
 • мікроорганізми-антагоністи фітопатогенів для захисту рослин від збудників хвороб;
 • мікроорганізми з високою целюлазною активністю для розкладання рослинних решток;
 • мікроорганізми-азотфіксатори для зернових культур (пшениця, тритикале).
 1. Дослідження чисельності ґрунтових мікроорганізмів:
 • визначення чисельності азотфіксувальних мікроорганізмів (у стерильних наповнювачах від 125 грн. за 1 зразок; нестерильних – ціна договірна);
 • визначення чисельності денітрифікувальних мікроорганізмів (126 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості оліготрофів (210 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості педотрофів (210 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості бактерій, які використовують переважно органічний азот (210 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості бактерій, які використовують переважно мінеральний азот (210 грн. за 1 зразок);
 • визначення чисельності азотобактера (210 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості мікроміцетів (210 грн. за 1 зразок);
 • визначення чисельності целюлозолітичних мікроорганізмів (210 грн. за 1 зразок).
 1. Визначення титру препарату (чисельності життєздатних клітин бактерій) для препаратів на стерильних наповнювачах від 210 грн., нестерильних – договірна).
 2. Визначення кількості сторонньої мікрофлори в мікробних препаратах (згідно регламенту) для препаратів на стерильних наповнювачах від 210 грн., нестерильних – договірна.
 3. Вивчення патогенних властивостей штамів мікроорганізмів за результатами дослідження їх вірулентності на безпородних білих мишах (3000 грн.).
 4. Біотехнологічне оздоровлення сортів картоплі від вірусних та інших інфекцій (20000 грн. за один сорт).
 5. Діагностика Х-, М-, У-, S-вірусів імунологічним методом (110 грн. за 1 зразок).
 6. Тестування рослинного матеріалу на економічно важливі віруси (електронномікроскопічний метод). (1150 грн. за 1 зразок).
 7. Визначення масової частки вологи в ґрунті – 40 грн.
 8. Визначення масової частки сухої речовини в рослинному матеріалі – 40 грн.
 9. Роботи з первинної очистки зерна всіх вирощуваних в зоні Полісся зернових та зернобобових культур (від 250 грн/т) та калібрування насіння на зерноочисних машинах типу «петкус» (від 700 грн/т).
 10. Проведення наукових досліджень на ділянках з обліковою площею від 10 м2 до 100 м2 (вартість договірна).
 11. Консультаційні послуги виробникам насіннєвого матеріалу картоплі щодо технології вирощування та фітосанітарних прочисток насіннєвих насаджень (вартість договірна).
 12. Розробка систем удобрення сільськогосподарських культур з урахуванням вимог щодо відтворення родючості ґрунтів (вартість договірна).
 13. Дослідження біологічної ефективності добрив та препаратів (вартість договірна).
 14. Консультації та науковий супровід розробок Інституту в питаннях сільськогосподарської мікробіології, рослинництва та землеробства в господарствах (вартість договірна).

 

 

Контактна особа – заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії Сергій Федорович Козар

Тел. (04622) 3-22-50.