Послуги

Перелік платних послуг ІСМАВ НААН в 2019 році

(вартість станом на 18.12.2018 р.)

 1. Укладання ліцензійних угод на штами мікроорганізмів з корисними властивостями (120-150 тис. грн. за 1 штам):
 • мікроорганізми-продуценти фітогормональних речовин;
 • мікроорганізми-антагоністи фітопатогенів для захисту рослин від збудників хвороб;
 • мікроорганізми з високою целюлазною активністю для розкладання рослинних решток;
 • мікроорганізми-азотфіксатори для зернових культур (пшениця, тритикале).
 1. Дослідження чисельності ґрунтових мікроорганізмів:
 • визначення чисельності азотфіксувальних мікроорганізмів (60 грн. за 1 зразок);
 • визначення чисельності денітрифікувальних мікроорганізмів (60 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості оліготрофів (47 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості педотрофів (47 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості бактерій, які використовують переважно органічний азот (47 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості бактерій, які використовують переважно мінеральний азот (47 грн. за 1 зразок);
 • визначення чисельності азотобактера (47 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості мікроміцетів (47 грн. за 1 зразок);
 • визначення чисельності целюлозолітичних мікроорганізмів (60 грн. за 1 зразок);
 1. Визначення титру препарату (чисельності життєздатних клітин бактерій згідно регламенту) – 100 грн.
 2. Визначення кількості сторонньої мікрофлори в мікробних препаратах (згідно регламенту) – 100 грн.
 3. Вивчення патогенних властивостей штамів мікроорганізмів за результатами дослідження їх вірулентності на безпородних білих мишах (3000 грн.).
 4. Проведення робіт з ідентифікації та класифікації штамів роду Azospirillum (1200 грн).
 5. Біотехнологічне оздоровлення сортів картоплі від вірусних та інших інфекцій (20 000 грн.).
 6. Негенетичне поліпшення будь-яких сортів картоплі. (10 000 грн. за 1 тис. пробірок).
 7. Діагностика Х-, М-, У-, S-вірусів імунологічним методом (100 грн. за 1 зразок).
 8. Тестування рослинного матеріалу на економічно важливі віруси (електронномікроскопічний метод). (1000 грн. за 1 зразок).
 9. Визначення масової частки вологи в ґрунті – 40 грн.
 10. Визначення масової частки сухої речовини в рослинному матеріалі – 40 грн.
 11. Роботи з первинної очистки зерна всіх вирощуваних в зоні Полісся зернових та зернобобових культур (від 250 грн/т) та калібрування насіння на зерноочисних машинах типу «петкус» (від 700 грн/т).
 12. Проведення наукових досліджень на ділянках з обліковою площею від 10 м2 до 100 м2 (вартість договірна).
 13. Консультаційні послуги виробникам насіннєвого матеріалу картоплі щодо технології вирощування та фітосанітарних прочисток насіннєвих насаджень (вартість договірна).
 14. Розробка систем удобрення сільськогосподарських культур з урахуванням вимог щодо відтворення родючості ґрунтів (вартість договірна).
 15. Дослідження біологічної ефективності добрив та препаратів (вартість договірна).
 16. Консультації та науковий супровід розробок Інституту в питаннях сільськогосподарської мікробіології, рослинництва та землеробства в господарствах (вартість договірна).