|

Послуги

Перелік платних послуг ІСМАВ НААН на 2021 рік

 

 1. Укладання ліцензійних угод на штами мікроорганізмів з корисними властивостями (від 440 тис. грн. за 1 штам):
 • мікроорганізми-продуценти фітогормональних речовин;
 • мікроорганізми-антагоністи фітопатогенів для захисту рослин від збудників хвороб;
 • мікроорганізми з високою целюлазною активністю для розкладання рослинних решток;
 • мікроорганізми-азотфіксатори для зернових культур (пшениця, тритикале).
 1. Дослідження чисельності ґрунтових мікроорганізмів:
 • визначення чисельності азотфіксувальних мікроорганізмів (у стерильних наповнювачах від 138 грн. за 1 зразок; нестерильних – ціна договірна);
 • визначення чисельності денітрифікувальних мікроорганізмів (138 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості оліготрофів (240 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості педотрофів (240 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості бактерій, які використовують переважно органічний азот (138 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості бактерій, які використовують переважно мінеральний азот (240 грн. за 1 зразок);
 • визначення чисельності азотобактера (240 грн. за 1 зразок);
 • визначення кількості мікроміцетів (240 грн. за 1 зразок);
 • визначення чисельності целюлозолітичних мікроорганізмів (240 грн. за 1 зразок).
 1. Визначення титру препарату (чисельності життєздатних клітин бактерій) для препаратів на стерильних наповнювачах від 240 грн., нестерильних – договірна).
 2. Визначення кількості сторонньої мікрофлори в мікробних препаратах (згідно регламенту) для препаратів на стерильних наповнювачах від 240 грн., нестерильних – договірна.
 3. Вивчення патогенних властивостей штамів мікроорганізмів за результатами дослідження їх вірулентності на безпородних білих мишах (3300 грн.).
 4. Біотехнологічне оздоровлення сортів картоплі від вірусних та інших інфекцій (24000 грн. за один сорт).
 5. Мікроклональне розмноження рослин (вартість договірна).
 6. Діагностика Х-, М-, У-, S-вірусів імунологічним методом (138 грн. за 1 зразок).
 7. Тестування рослинного матеріалу на економічно важливі віруси (електронномікроскопічний метод). (1266 грн. за 1 зразок).
 8. Визначення масової частки вологи в ґрунті – 48 грн.
 9. Визначення масової частки сухої речовини в рослинному матеріалі – 48 грн.
 10. Роботи з первинної очистки зерна всіх вирощуваних в зоні Полісся зернових та зернобобових культур (від 276 грн/т) та калібрування насіння на зерноочисних машинах типу «Петкус» (від 774 грн/т).
 11. Проведення наукових досліджень на ділянках з обліковою площею від 10 м2 до 100 м2 (вартість договірна).
 12. Консультаційні послуги виробникам насіннєвого матеріалу картоплі щодо технології вирощування та фітосанітарних прочисток насіннєвих насаджень (вартість договірна).
 13. Розробка систем удобрення сільськогосподарських культур з урахуванням вимог щодо відтворення родючості ґрунтів (вартість договірна).
 14. Дослідження біологічної ефективності добрив та препаратів (вартість договірна).
 15. Консультації та науковий супровід розробок Інституту в питаннях сільськогосподарської мікробіології, рослинництва та землеробства в господарствах (вартість договірна).

 

 

Контактна особа – заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії Сергій Федорович Козар

Тел. (04622) 3-22-50.