Робота першої секції (круглого столу) семінару під модеруванням начальника відділу сільськогосподарської мікробіології ІСМАВ НААН, д.с.-г.н., професора, чл.-кор. НААН, заслуженого діяча науки та техніки України Віталія Волкогона була присвячена презентації ефективних біологічних рішень, що пропонують науковці Інституту для аграріїв, у сфері поліпшення живлення сільськогосподарських культур.

У своїй доповіді «Біологічні принципи оптимізації живлення рослин» Віталій Волкогон переконливо показав значення та перспективність застосування засобів біологізації для підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва. При цьому було підкреслено, що ми виступаємо не за повну відміну традиційних методів інтенсифікації аграрних технологій, без яких на даний час неможливо нагодувати людство, а за вдумливе, раціональне та комплексне поєднання хімічних та біологічних прийомів ведення сільського господарства.

Одним із основних напрямів наукових досліджень та практичних розробок співробітників Інституту є підвищення ефективності азотфіксації при вирощуванні зернобобових культур. У своєму виступі провідний науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН, к.б.н., с.н.с., Дмитро Крутило розкрив великий потенціал застосування бульбочкових бактерій для поліпшення азотного живлення на прикладі вирощування сої та презентував останні надбання чернігівських мікробіологів у цій сфері.

Головний науковий співробітник лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів ІСМАВ НААН, к.с.-г.н., с.н.с. Любов Токмакова детально ознайомила учасників семінару з результатами наукових досліджень та практичними аспектами щодо ролі фосфатмобілізівних бактерій у фосфорному живленні рослин. Як уже відомо, один із наших біопрепаратів цього напряму біологічної дії – Поліміксобактерин – на умовах ліцензійної угоди переданий для широкомасшбного виробництва ТОВ «Кернел Трейд».

Представниця молодої порослі науковців Інституту старший науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН, к.с.-г.н. Анна Кислинська яскраво розкрила присутнім тонкощі поліпшення живлення рослин гречки за комплексного застосування препаратів на основі гриба-антагоніста та бактерій і показала велику практичну ефективність такого поєднання.

Запитання до спікерів з боку присутніх аграріїв та їх виступи в обговоренні засвідчили великий інтерес практиків до біологічних методів поліпшення живлення рослин.

Далі буде.