Про нас

Статут ІСМАВ НААН

Стратегія розвитку ІСМАВ НААН

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН – єдина в Україні наукова установа, яка визначає основи державної і науково-технічної політики, координує, організовує і проводить наукові дослідження в галузі сільськогосподарської мікробіології; сприяє впровадженню їхніх результатів у виробництво; координує наукові дослідження багатьох наукових установ нашої країни.

При Інституті діє Колекція корисних ґрунтових мікроорганізмів для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, яка одержала статус Національного надбання (розпорядження Кабінету Міністрів України № 472 – р від 19.08.2002 р.). Функціонує колекція вірусів картоплі, колекція сортів картоплі, оздоровленої біотехнологічними методами.

В установі працює 5 докторів наук та 22 кандидати наук. Серед співробітників, які мають науковий ступінь – 1 член-кореспондент НААН, 2 професори, 12 старших наукових співробітників, 1 доцент, заслужений діяч науки та техніки України, заслужений економіст України.

Інститут є центром з підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру за спеціальністю «Мікробіологія». Функціонує спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія (сільськогосподарські науки).

Досягнення колективу Інституту неодноразово були відзначені на численних виставкових заходах в різноманітних номінаціях.

 

Основні напрями наукової діяльності Інституту:

  • ґрунтова мікробіологія: дослідження біологічної трансформації сполук азоту і фосфору, рослинно-мікробних взаємодій, фізіології росту ґрунтових мікроорганізмів; розробка мікробних препаратів для землеробства;
  • біологічний захист рослин і тварин: питання захисту рослин від хвороб, діагностика збудників вірусних хвороб рослин і тварин;
  • зоотехнічна мікробіологія: розробка препаратів пробіотичної дії; технологій заготівлі і зберігання кормів; захист від мишоподібних гризунів;
  • наукове забезпечення агропромислового виробництва: створення нових сортів і технологій вирощування сільськогосподарських культур та їх впровадження.