|

Рада молодих вчених

Вже 40 років Рада молодих вчених Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН об’єднує талановитих науковців. Діяльність Ради спрямована на підтримку молоді інституту в повсякденних дослідженнях, маленьких кроках згідно запланованими цілями і є командою мрійливих і сміливих вчених. З року в рік молодь інституту проводить різноманітні дослідження в галузі сільськогосподарської мікробіології, апробує отримані результати на міжнародних і всеукраїнських конференціях, публікує власні здобутки в фахових виданнях та приймає участь в наукових конкурсах.

До складу спілки молодих вчених та спеціалістів Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН входить 20 молодих науковців. Серед них 4 мають ступінь кандидата наук, 5 навчається в аспірантурі.

У своїй діяльності Рада молодих вчених керується Положенням, затвердженим директором, що створює організаційно-правові та методичні засади її формування та функціонування. Річне планування, організацію і координацію діяльності Ради молодих вчених здійснює її актив.

 Основними напрямками діяльності Ради молодих вчених є:

– проведення молодіжних науково-практичних конференцій;
– проведення конкурсів наукових робіт молодих вчених в галузі ґрунтової мікробіології і вірусології з присудженням премії імені О.О. Берестецького та премії імені М.В. Рево;
– видання матеріалів наукових конференцій молодих вчених;
– сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молоді, а саме:

  • організація семінарів і круглих столів з різних проблем;
  • координація та перевірка готовності аспірантів до звітної сесії;
  • інформування співробітників Інституту про проведення галузевих та науково-практичних конференцій, шкіл, проблемних семінарів, дослідницьких проектів, програм в установах України та за її кордоном;
  • висування кандидатів на здобуття республіканських премій, стипендій і наукових грантів;

– налагодження та підтримка наукових зв’язків з Радами молодих вчених інших установ;
–  організація екскурсій та турів вихідного дня по визначним місцям України.

Про результативність та ефективність діяльності Ради молодих вчених свідчать її здобутки. За останні 10 років члени РМВ неодноразово ставали переможцями наукових конкурсів:

2010 рік: Бова Тетяна Олександрівна отримала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. Цього ж року Агеєв Володимир Олександрович був нагороджений премією ім. М.В. Рево у галузі вірусології і ветеринарної мікробіології.

2011 рік: Крутило Дмитро Валерійович був учасником конкурсу на здобуття премії Президії НААН за кращу наукову доповідь молодого вченого з фундаментальних та прикладних досліджень, де серед конкурсантів зайняв ІІІ місце.

2012 рік: експертна комісія у галузі ґрунтової мікробіології відзначила роботу Короткої (Чучваги) Ірини Григорівни та присудила премію ім. О.О. Берестецького.

2013 рік: М’ягка (Гаценко) Мирослава Василівна зайняла І місце серед конкурсантів на відділенні землеробства, меліорації та механізації в конкурсі  на здобуття премії Президії НААН за кращу наукову доповідь молодого вченого.

2014 рік: на здобуття премії Президії НААН була подана робота Короткої (Чучваги) Ірини  Григорівни, яка зайняла  ІІ місце.

2016 рік: Шаховніна Олена Олександрівна була відмічена іменною премією О.О. Берестецького за кращу наукову роботу в галузі мікробіологія.

2017 рік: експертна комісія у галузі ґрунтової мікробіології відзначила роботу Кислинської Анни Сергіївни та присудила премію ім. О.О. Берестецького. Премію ім. М.В. Рево було присуджено Похилько Юрію Миколайовичу.

2018 рік: Кислинська Анна Сергіївна стала номінантом І та учасником ІІ туру конкурсу Президії Національної академії аграрних наук України “За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень». Робота Передерій Марії Григорівни була відзначена премією ім. М. В. Рево. Премію ім. О.О. Берестецького присуджено Цехмістер Ганні Вікторівні.

2019 рік: Кислинська Анна Сергіївна стала лауреатом премії Президента України для молодих вчених. Робота «Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика» (авторський колектив: Булигіна Т.В., Гнатюк Т.Т., Бойко М.В., Кислинська А.С. Підстава: Указ Президента України № 903/2019 від 13.12.2019 «Про присудження премій України для молодих вчених 2019 року»).

2020 рік:  Доповідь на тему «Сукцинатдегідрогеназна активність Chaetomium cochliodes» Кислинської Анни Сергіївни була відзначена премією ім. М. В. Рево.

За ініціативи молодих науковців щороку на базі Інституту мікробіології та агропромислового виробництва НААН проводиться науково-практична конференція “Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві”.

В 2019-2020 роках на базі Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН активно функціонує новий науково-освітній проєкт «Школа молодих вчених» ініціаторами та співорганізаторами якого стала молодь інституту. Молоді науковці проводять практичні заняття з сільськогосподарської мікробіології та навчають аспірантів і студентів міста Чернігова основам мікробіологічних досліджень.

Склад ради:

Голова – Цехмістер Ганна Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій

Заступник голови – Білоконська Оксана Михайлівна, молодший науковий співробітник лабораторії фізіології мікроорганізмів

Секретар – Сидоренко Василь Павлович, аспірант лабораторії ґрунтової мікробіології

Контактний телефон: +380630249761
E-mail: rmv.isgm@gmail.com