Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій К 79.377.01 затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. за № 374

Галузь – сільськогосподарські науки

Спеціальність:

  • 03.00.07 – мікробіологія

Голова спеціалізованої вченої ради – член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор
Волкогон Віталій Васильович

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор біологічних наук, професор
Надкернична Олена Володимирівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Горбань Віра Петрівна
конт. телефон: (04622) 3-70-15

e-mail: K79.377.01_ICMAB@i.ua

 

 

Захист дисертаційної роботи Шевченко Любові Анатоліївни на тему: «Особливості застосування мікробного препарату Поліміксобактерину в технології вирощування кукурудзи для оптимізації продукційного процесу культури», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія, відбудеться 17 грудня 2019 р. об 1100 в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14035.

Науковий керівник:

Токмакова Любов Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва нААН)

Офіційні опоненти:

Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Курдиш Іван Кирилович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України)

 

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

 

Захист дисертаційної роботи Цехмістер Ганни Вікторівни на тему Патогенність Acremonium cucurbitacearum щодо рослин огірків та біологічні засоби обмеження його розвитку”, яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія, відбувся 03 липня 2019 р. в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14035.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

 

Захист дисертації Деркача Сергія Миколайовича на тему “Оптимізація мікробіологічних процесів при компостуванні субстратів на основі курячого посліду“, яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія, відбувся 03 липня 2019 р. в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14035.

 

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента