Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій К 79.377.01 затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. за № 374

Галузь – сільськогосподарські науки

Спеціальність:

  • 03.00.07 – мікробіологія

Голова спеціалізованої вченої ради – член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор
Волкогон Віталій Васильович

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор біологічних наук, професор
Надкернична Олена Володимирівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Горбань Віра Петрівна
конт. телефон: (04622) 3-70-15

e-mail: K79.377.01_ICMAB@i.ua

 

Захист дисертації Кислинської Анни Сергіївни  на тему «Формування і функціонування ендофітної асоціації ґрунтового сапротрофного гриба Сhaetomium cochliodes з рослинами гречки посівної», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія, відбудеться «11» грудня 2018 р. об 1100 годині в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027.

Автореферат

Десертація

Відгук опонента

Відгук опонента

 

Захист дисертаційної роботи Цехмістер Ганни Вікторівни на тему Патогенність Acremonium cucurbitacearum щодо рослин огірків та біологічні засоби обмеження його розвитку”, яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія, відбудеться 03 липня 2019 р. о 1300 в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14035.

Науковий керівник:

Копилов Євгеній Павлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН).

Офіційні опоненти:

Патика Володимир Пилипович, доктор біологічних наук, професор, академік НААН, завідувач відділу фітопатогенних бактерій (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).

Ткаленко Ганна Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії мікробіометоду (Інститут захисту рослин НААН).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14035.

Автореферат

Десертація

Відгук опонента

Відгук опонента

 

Захист дисертації Деркача Сергія Миколайовича на тему “Оптимізація мікробіологічних процесів при компостуванні субстратів на основі курячого посліду“, яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія, відбудеться 03 липня 2019 р. о 1030 в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14035.

Науковий керівник:

Волкогон Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, начальник відділу сільськогосподарської мікробіології (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН).

Офіційні опоненти:

Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття (Національний університет біоресурсів і природокористування України).

Шерстобоєва Олена Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії молекулярної екології (Інститут агроекології і природокористування НААН).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14035.

Автореферат

Десертація

Відгук опонента

Відгук опонента