|

Спеціалізована вчена рада

Методичні рекомендації з оформлення дисертацій

Алгоритм захисту доктор філософії

Наказ МОН 1220 від 23.09.2019 Про опублікування результатів дисертацій

Розяснення по наказу МОН 1220 про опублікування результатів дисертації

Рекомендації МОН щодо запобігання академічному плагіату

Лист МОН № 1/11-2885 від 26 квітня 2021 року «Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів»

 


Разові спецради

Захист дисертації Васильченка Анатолія Володимировича на тему: «Вплив наночастинок металів і неметалів на фітопатогенні віруси, бактерії та гриби – збудники хвороб картоплі»

 

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
ВАСИЛЬЧЕНКА Анатолія Володимировича
на тему: «Вплив наночастинок металів і неметалів на фітопатогенні віруси, бактерії та гриби – збудники хвороб картоплі»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
за спеціальністю 201 – Агрономія у галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство
Науковий керівник – ДЕРЕВ’ЯНКО Станіслав Васильович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

 

Дисертацію знято з розгляду згідно заяви здобувача Васильченка А.В. від 06.02.2024 р.

 

Голова спеціалізованої ради – ВОЛКОГОН Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських наук (03.00.07 – мікробіологія), професор, академік НААН, начальник відділу сільськогосподарської мікробіології Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН;

Рецензент – НАДКЕРНИЧНА Олена Володимирівна, доктор біологічних наук (03.00.16 – екологія), професор, завідувач лабораторії рослинно-мікробних взаємодій Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН;

Офіційний опонент – ПАТИКА Володимир Пилипович, доктор біологічних наук (03.00.07 – мікробіологія), професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

Офіційний опонент – ТКАЛЕНКО Ганна Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук (03.00.16 – екологія), старший науковий співробітник, заступник директора Інституту захисту рослин НААН;

Офіційний опонент – ТОНХА Оксана Леонідівна, доктор сільськогосподарських наук (06.01.03 – агроґрунтознавство та агрофізика), професор, декан агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Дата захисту дисертації: Дисертацію знято з розгляду згідно заяви здобувача Васильченка А.В. від 06.02.2024 р.

Захист відбудеться за адресою: 14030, м. Чернігів, вул. Шевченка, 97 (актова зала Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН).

Захист транслюватиметься на офіційному Youtube-каналі Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН: www.youtube.com/@ismav-naan

 

Наказ про створення разової спеціалізованої ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

КЕП здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія рецензента Надкерничної Олени Володимирівни

КЕП рецензента, яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента Патики Володимира Пилиповича

Відгук офіційного опонента Ткаленко Ганни Миколаївни

КЕП офіційного опонента, яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента Тонхи Оксани Леонідівни

КЕП офіційного опонента, яким підписано відгук

Трансляція захисту

Відеозапис захисту

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

 

Дата публікації