|

Спеціалізована вчена рада

В Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № 387 утворено спеціалізовану вчену раду К 79.377.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій за спеціальністю 03.00.07 «Мікробіологія» (сільськогосподарські науки) на термін до 31 грудня 2020 року. Термін дії спеціалізованої вченої ради продовжено до 1 жовтня 2021 року (наказ МОН № 462 від 23.04.2021).

Галузь – сільськогосподарські науки.
Спеціальність: 03.00.07 – мікробіологія.

Склад ради:

Голова спеціалізованої вченої ради – Волкогон Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
Заступник голови спеціалізованої вченої ради – Надкернична Олена Володимирівна, доктор біологічних наук, професор
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – Горбань Віра Петрівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Контактний телефон: +38(04622) 3-70-15
Е-mail: K79.377.01_ICMAB@i.ua

Методичні рекомендації з оформлення дисертацій

Алгоритм захисту доктор філософії

Наказ МОН 1220 від 23.09.2019 Про опублікування результатів дисертацій

Розяснення по наказу МОН 1220 про опублікування результатів дисертації

Рекомендації МОН щодо запобігання академічному плагіату

Лист МОН № 1/11-2885 від 26 квітня 2021 року «Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів»

 


 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 79.377.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 79.377.001 створена (наказ МОН від 01.04.2021 р. № 398) для проведення разового захисту дисертації Білоконської Оксани Михайлівни “Життєздатність та функціональна активність бактерій роду Azotobacter за їх інтродукції в агроценози огірка Cucumis sativus L.” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – “Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 201 – “Агрономія”.

Захист дисертації Білоконської Оксани Михайлівни

на тему: “Життєздатність та функціональна активність бактерій роду Azotobacter за їх інтродукції в агроценози огірка Cucumis sativus L.”

м. Чернігів, вул. Шевченка, 97, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (мала зала)

21 травня 2021 р. об 1100 год.

на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 79.377.001
відбувся прилюдний захист дисертації Білоконської Оксани Михайлівни на тему: “Життєздатність та функціональна активність бактерій роду Azotobacter за їх інтродукції в агроценози огірка Cucumis sativus L.”, поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – “Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 201 – “Агрономія”.

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Козар Сергій Федорович, заступник директора з наукової роботи Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

 

Повідомлення про прийняття дисертації Білоконської О.М. до розгляду

Анотація дисертації Білоконської О.М.

Відгук опонента Патики М.В.

Відгук опонента Шерстобоєвої О.В.

Висновок про наукову новизну теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Адреси для зауважень

Наказ

 


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 79.377.002

Спеціалізована вчена рада ДФ 79.377.002 створена (наказ МОН від 13.04.2021 р. № 414) для проведення разового захисту дисертації Логоши Ольги Володимирівни “Особливості симбіотичних взаємовідносин Mesorhizobium ciceri з рослинами нуту в агроценозах Полісся та Степу України” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – “Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 201 – “Агрономія”.

Захист дисертації Логоши Ольги Володимирівни

на тему: “Особливості симбіотичних взаємовідносин Mesorhizobium ciceri з рослинами нуту в агроценозах Полісся та Степу України”

м. Чернігів, вул. Шевченка, 97, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (мала зала)

08 червня 2021 р. о 1030 год.

На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 79.377.002
відбувся прилюдний захист дисертації Логоши Ольги Володимирівни на тему: “Особливості симбіотичних взаємовідносин Mesorhizobium ciceri з рослинами нуту в агроценозах Полісся та Степу України”,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 – “Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 201 – “Агрономія”.

 

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Воробей Юлія Олександрівна, завідувач сектору колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

Повідомлення про прийняття дисертації Логоши О.В. до розгляду

Анотація-дисертації-Логоши-О.В.

Відгук опонента Коця С.Я.

Відгук опонента Патики М.В.

Висновок про наукову новизну теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Адреси для зауважень

Наказ