Спеціалізована вчена рада

В Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № 387 утворено спеціалізовану вчену раду К 79.377.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій за спеціальністю 03.00.07 «Мікробіологія» (сільськогосподарські науки) на термін до 31 грудня 2020 року. Термін дії спецради продовжено до 15 травня 2021 року (наказ МОН від 22.07.2020 р. № 946).

Галузь – сільськогосподарські науки.
Спеціальність: 03.00.07 – мікробіологія.

Склад ради:

Голова спеціалізованої вченої ради – Волкогон Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
Заступник голови спеціалізованої вченої ради – Надкернична Олена Володимирівна, доктор біологічних наук, професор
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – Горбань Віра Петрівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Контактний телефон: +38(04622) 3-70-15
Е-mail: K79.377.01_ICMAB@i.ua

Методичні рекомендації з оформлення дисертацій

Алгоритм захисту доктор філософії

Наказ МОН 1220 від 23.09.2019 Про опублікування результатів дисертацій

Розяснення по наказу МОН 1220 про опублікування результатів дисертації

Рекомендації МОН щодо запобігання академічному плагіату

 


 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 79.377.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.001 створена (наказ МОН від 01.04.2021 р. № 398) для проведення разового захисту дисертації Білоконської Оксани Михайлівни “Життєздатність та функціональна активність бактерій роду Azotobacter за їх інтродукції в агроценози огірка Cucumis sativus L.” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – “Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 201 – “Агрономія”.

 Склад ради:

Голова ради:

Волкогон Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, начальник відділу сільськогосподарської мікробіології ІСМАВ НААН;

Члени ради:

Надкернична Олена Володимирівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН;

Копилов Євгеній Павлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН;

Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Шерстобоєва Олена Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії молекулярної екології Інститут агроекології і природокористування НААН.

Дата розміщення 06.04.2021

Повідомлення про прийняття дисертації Білоконської О.М. до розгляду

Анотація дисертації Білоконської О.М.