Спеціалізована вчена рада

Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № 387 утворено спеціалізовану вчену раду К 79.377.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій за спеціальністю 03.00.07 «Мікробіологія» (сільськогосподарські науки) на термін до 31 грудня 2020 року.

Галузь – сільськогосподарські науки

Спеціальність:

  • 03.00.07 – мікробіологія

Голова спеціалізованої вченої ради – член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор
Волкогон Віталій Васильович

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор біологічних наук, професор
Надкернична Олена Володимирівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Горбань Віра Петрівна
конт. телефон: (04622) 3-70-15

e-mail: K79.377.01_ICMAB@i.ua

Методичні рекомендації з оформлення дисертацій

Алгоритм захисту доктор філософії

Наказ МОН 1220 від 23.09.2019 Про опублікування результатів дисертацій

Розяснення по наказу МОН 1220 про опублікування результатів дисертації

Рекомендації МОН щодо запобігання академічному плагіату