Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій К 79.377.01 затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. за № 374

Галузь – сільськогосподарські науки

Спеціальність:

  • 03.00.07 – мікробіологія

Голова спеціалізованої вченої ради – член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор
Волкогон Віталій Васильович

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор біологічних наук, професор
Надкернична Олена Володимирівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Горбань Віра Петрівна
конт. телефон: (04622) 3-70-15

e-mail: K79.377.01_ICMAB@i.ua

Методичні рекомендації з оформлення дисертацій


Захист дисертаційної роботи Шевченко Любові Анатоліївни на тему: «Ос

обливості застосування мікробного препарату Поліміксобактерину в технології вирощування кукурудзи для оптимізації продукційного процесу культури», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія, відбубвся 17 грудня 2019 р. об 1100 в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14035.

Науковий керівник:

Токмакова Любов Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва нААН)

Офіційні опоненти:

Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Курдиш Іван Кирилович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України)

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента