Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій К 79.377.01 затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. за № 374

Галузь – сільськогосподарські науки

Спеціальність:

  • 03.00.07 – мікробіологія

Голова спеціалізованої вченої ради – член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор
Волкогон Віталій Васильович

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор біологічних наук, професор
Надкернична Олена Володимирівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Горбань Віра Петрівна
конт. телефон: (04622) 3-70-15

e-mail: K79.377.01_ICMAB@i.ua

Захист дисертації Кислинської Анни Сергіївни  на тему «Формування і функціонування ендофітної асоціації ґрунтового сапротрофного гриба Сhaetomium cochliodes з рослинами гречки посівної», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія, відбудеться «11» грудня 2018 р. об 1100 годині в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента