21 травня 2021 р. в Інституті відбулося засідання Спеціалізованої вченої ради ДФ 79.377.001, створеної наказом МОН України від 01.04.2021 р. № 398 для проведення разового захисту дисертації Білоконської Оксани Михайлівни “Життєздатність та функціональна активність бактерій роду Azotobacter за їх інтродукції в агроценози огірка Cucumis sativus L.” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – “Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 201 – “Агрономія”.

Науковий керівник: Козар Сергій Федорович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

Спеціалізована вчена рада одноголосно присудила Білоконській Оксані Михайлівні ступінь доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.

Вітаємо Оксану Михайлівну та бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових планів, енергії і натхнення в професійному зростанні і в майбутніх наукових пошуках! Нехай підґрунтям плідної діяльності будуть міцне здоров’я та підтримка родини і колег!