Сьогодні в ІСМАВ НААН відбулося засідання Вченої ради, що розпочалося із вручення диплома доктора філософії Оксані Білоконській, яка виконала дисертацію відповідно до освітньо-наукової програми ІСМАВ НААН “Сільськогосподарська мікробіологія” та успішно здобула ступінь доктора філософії в галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 201 “Агрономія”.Щиро зичимо Оксані Михайлівні міцного здоров’я, невтомного творчого пошуку, нових злетів та досягнень!
На засіданні Вченої ради заслухано звіти здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні про виконання індивідуального плану наукової роботи за 2020/2021 навчальний рік за спеціальностями 201 “Агрономія” та 03.00.07 “Мікробіологія” (сільськогосподарські науки).Усі звіти затверджено та атестовано аспірантів, проте в ході дискусії провідними науковцями Інституту зроблено низку слушних зауважень та побажань з метою покращення дисертаційних робіт.
Вченою радою також розглянуто питання та прийнято рішення (за результатами таємного голосування) щодо висунення кандидатури молодшого наукового співробітника колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів ІСМАВ НААН Ольги Логоши з доповіддю “Mesorhizobium cicerі ND-64 – ефективний мікросимбіонт нуту сучасних сортів” на конкурс на здобуття премії Президії НААН “За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень” у 2021 р. Бажаємо Ользі Володимирівні перемоги!