Директор ІСМАВ НААН Анатолій Москаленко, начальник відділу сільськогосподарської мікробіології Віталій Волкогон, в.о. заступника директора з наукової роботи Віра Горбань та головний бухгалтер Олександр Христенко взяли участь в роботі бюро Президії НААН, яке було присвячене розгляду надзвичайно актуального питання, а саме: «Еколого-економічне обґрунтування ефективності застосування засобів біологізації у формуванні стійкого виробництва сільськогосподарської продукції». Доповідав дане питання директор нашого Інституту Анатолій Москаленко. Відкриваючи засідання, головуючий в.о. Президента НААН Юрій Лупенко підкреслив злободенність і важливість теми доповіді і наголосив, що перед науковцями стоїть завдання розширення досліджень та розроблення нових засобів біологізації виробництва сільськогосподарської продукції та впровадження їх у практику діяльності вітчизняних аграріїв.
Щоб зберегти стійкість екосистем та навколишнього середовища в цілому, а також забезпечити підвищення врожайності сільськогосподарських культур для вирішення майбутніх продовольчих проблем, все частіше озвучуються ідеї нової, біологічної зеленої революції, яка повинна базуватися на меншій кількості інтенсивних витрат і з меншим впливом на довкілля. Доповідач грунтовно та детально на прикладі багаторічних реальних досліджень показав, що цього можна досягнути саме за рахунок біологічних напрямів покращення здоров’я ґрунту. Одним із найперспективніших є використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Поряд з високою екологічною, біологічною та агрономічною цінністю використання біопрепаратів сприяє суттєвому зростанню економічної ефективності.
Доведено, що при обробці біопрепаратами відбуваються значні зміни в розвитку кореневої системи бактеризованих культур. У зв’язку з цим відбувається збільшення секвестрації Карбону за вирощування бактеризованих проміжних сидеральних культур, які відіграють важливу роль у збереженні поживних речовин. Адже проміжні сидерати – це ще й додаткове залучення до ґрунту Карбону. За даними досліджень нашого Інституту, вирощування як проміжного сидерату люпину вузьколистого за інокуляції біопрепаратами забезпечує надходження близько 2 т/га Карбону. Це еквівалентно кількості Карбону, що надходить з 25 т/га підстилкового гною ВРХ. Тому цей напрям дослідження є надзвичайно перспективним.
Разом з біодобривами слід наголосити також і на важливості використанні біопестицидів. Дослідження показують, що поширення і розвиток кореневих гнилей на рослинах суттєво нижче за використання біопестицидів.
Крім мікробних препаратів, важливе значення для сільського господарства має біокомпостування органічних решток виробництва за використання спеціально селекціонованих мікроорганізмів, що забезпечує отримання біоорганічних добрив з високим вмістом поживних речовин та фітогормонів. Такі біотехнологічні рішення набувають поширення не тільки в Україні, а і в США, країнах Європи та Китаї.
Цікава доповідь викликала жваву дискусію учасників засідання, в якій взяли участь академіки НААН Валерій Адамчук, Віталій Волкогон, Віктор Вергунов, Микола Роїк, член-кореспондент НААН Станіслав Дегодюк та інші.
В обговоренні доповіді також виступили: перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький, голова підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, кандидат медичних наук Валерій Зуб, посол з особливих доручень
Міністерства закордонних справ України Олександр Александрович, в.о. директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Святослав Балюк, головний науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Володимир Патика, директор Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної військової адміністрації Олег Крапивний, директор ПСП «Пісківське» Ніжинського району Чернігівської області Валерій Колоша, заступник директора з наукової роботи Інституту агроекології і природокористування НААН Олена Демянюк.
Всі учасники підтримали необхідність продовження досліджень по цьому напрямку та за результатами обговорення прийняли відповідний проєкт рішення.