Науковцями лабораторії фізіології мікроорганізмів проводяться дослідження щодо вивчення штамів, які застосовуються для передпосівної інокуляції насіння нуту. Впродовж трьох років досліджень встановлено:
Передпосівна інокуляція насіння нуту штамом Mesorhizobium ciceri ND-64 за вирощування цієї культури в умовах Полісся України сприяє підвищенню ефективності бобово-ризобіального симбіозу;
Застосування штама Mesorhizobium ciceri ND-64 для передпосівної інокуляції насіння нуту сорту Пам’ять забезпечило підвищення кількості насінин з рослини на 42%, маси насінин з рослини на 32%, маси 1000 насінин на 9% та зростання урожайності культури на 26,5% щодо контролю за вирощування культури в зоні Полісся.
Тому науковцями лабораторії рекомендовано штам Mesorhizobium cicerі ND-64 для виробництва мікробних препаратів для інокуляції насіння нуту з метою формування ефективного бобово-ризобіального симбіозу та підвищення продуктивності культури.