Відділом економіки, інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та організації підготовки наукових кадрів ІСМАВ НААН завершене завдання 40.02.00.11.П «Розробити економічний механізм збереження родючості ґрунтів» ПНД НААН 40 «Аграрна економіка».
В результаті роботи розроблені науково-практичні рекомендації “Визначення впливу організаційно-економічних заходів на підвищення родючості ґрунтів”. У рекомендаціях економічно обґрунтовано систему організаційно-економічних ґрунтополіпшувальних заходів з метою підвищення потенційної та ефективної родючості ґрунтів для господарств рослинницького виробничого напряму і окремо для господарств з розвиненим тваринництвом. Тема збереження ґрунтів дуже актуальна сьогодні, оскільки наявний господарсько-споживацький спосіб використання земель сільськогосподарського призначення як джерела збагачення довів свою неспроможність. Водночас розвиток сільськогосподарського виробництва неможливий без відтворення родючості ґрунтів. Тому науково-практичні рекомендації присвячені економічному обґрунтуванню ґрунтополіпшувальних заходів підвищення родючості ґрунтів.
У січні 2020 року отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір на тему «Методика оцінки заходів відтворення родючості ґрунтів».
Авторський колектив: Москаленко А.М., Волкогон В.В., Халеп Ю.М., Христенко О.І.