Лабораторією фізіології мікроорганізмів ІСМАВ НААН продовжується виконання завдання 07.00.03.10.ПШф “Пошук нових штамів азотфіксувальних мікроорганізмів та поповнення ними фондів колекції” ПНД НААН 7 «Сільськогосподарська мікробіологія».
Співробітниками лабораторії в кінці червня на дослідних полях були відібрані зразки ґрунту та коренів пшениці. На даний час проводяться лабораторні дослідження матеріалів в результаті чого будуть одержані нові ефективні штами, які здатні фіксувати молекулярний азот та виділяти біологічно активні речовини.
Азотфіксувальні бактерії, що здатні зберігати життєдіяльність в кореневій зоні рослин пшениці, можуть бути використані як біоагент мікробного препарату для підвищення урожайності рослин та якості зерна.